Regulamin


PoProStu jest serwisem administrowanym przez Polish Professionals in London (PPL). Każdy użykownik Serwisu jest zobowiązany do akceptacji oraz przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.


  1. PoProStu jest serwisem dla studentów i sluży celom związanym z rozwojem ich kariery zawodowej.
  2. W związku z powyższym treść maili wysyłanych do mentorów przez studentów powinna mieć charakter niekomercyjny i być związana z tematyką studiów, kariery zawodowej, pracy, dokształcania, stypendiów, itp.
  3. W wypadku braku odpowiedzi na prośbę o kontakt skierowaną do mentora, zalecamy studentom skontaktowanie się z alternatywnym mentorem i nie ponawianie kontaktu w tej samej sprawie. Mentor ma prawo do nie udzielenia odpowiedzi na maila bez podania przyczyny.
  4. Administratorzy nie kontrolują treści informacji przesyłanych za pomocą serwisu i w związku z tym nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.
  5. Każdy użykownik Serwisu może zgłosić administratorowi wniosek (w formie emaila) o usunięcie konta innego użytkownika, który nie stosuje się do Regulaminu.
  6. PPL zastrzega sobie prawo do usunięcia kont tych użykowników Serwisu, którzy nie stosują się do Regulaminu.

Dane osobowe użytkowników nie będą używane do żadnych celów nie będących bezpośrednio związanych z Serwisem.


Strona główna