Celem programu jest ułatwienie startu w karierze zawodowej Polakom studiującym na uczelniach w Wielkiej Brytanii.

Zaloguj się

EMAIL:

HASŁO:

Zapomniałeś hasła?

Nie masz konta?

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do serwisu

Student Profesjonalista

Kontakt

Skontaktuj się z administratorami serwisu

Kontakt


Studenci. Chcielibyśmy aby program przede wszystkim umożliwiał studentom i studentkom zasięgnięcie opinii bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek w sprawie wyboru ścieżki kariery. Na przykład, studentka zainteresowana karierą jako trader w banku inwestycyjnym będzie mogła wyszukać osobę, która pracuje w danym momencie na takim stanowisku i zadać jej szczegółowe pytania dotyczące tego rodzaju pracy. Studenci mogę też na przykład spróbować wykorzystać wiedzę mentorów w celu zweryfikowania założeń swojej pracy zaliczeniowej z praktykiem z danej dziedziny. Należy jednak pamiętać żeby nie nadużywać dobrej woli mentora, który ma prawo do odmowy pomocy jeśli nie ma czasu lub nie czuje się komfortowo z dana prośbą.

Program powinien umożliwić stworzenie bardziej personalnej oraz szczerej relacji niż ma to miejsce na przykład w przypadku kontaktów nawiązanych przez studentów podczas prezentacji różnych korporacji na uczelniach, ponieważ mentor z PoProStu nie będzie występował jako pracownik korporacji lecz raczej jako starszy kolega/koleżanka.

Mentorzy. Mentor może podzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniami pomagając jednocześnie młodszemu koledze/koleżance. Dodatkowo, w zależności od stopnia relacji oraz zaangażowania obu stron, mentor może mieć szansę na poprawienie lub wyrobienie w sobie umiejętności coachingu oraz empatii – bardzo przydatnych w rozwoju własnej kariery zawodowej.